Home

Ob tillägg transport

Inom Transport finns 26 olika kollektivavtal. De ger dig rätt till ersättning för övertid och OB, semesterersättning, rimliga arbetstider med mera. Men det är bara miniminivåerna - golvet - som slås fast i avtalet, det kan alltså inte försämra villkoren,. Så mycket OB-tillägg får du avtal för avtal UPPDATERAD 2019 Arbetet jämför vad man får för att jobba vid olika obekväma tidpunkter. Målarna har ingen ob-ersättning, då arbetstiden bara kan förläggas mellan 6.30 och 16.30

Det stod lite från Transport på : www.transport.se, men inget om löner etc. Men gå in och kolla. Testa med www.lo.se senare och klicka dig fram till den sida jag gav innan (den skall finnas på LO:S hemsida). Skrivet av Fia: Grunderna: Hej Grunderna för OB är vardags-OB 18.00-06.00 och helg-OB samma tider Olika ob-tillägg baserat på olika avtal. Eftersom det finns mängder av kollektivavtal så finns det även väldigt skiljande ob-tillägg. Vissa är betydligt högre än andra. Det finns även detaljer som skiljer ersättningarna åt, inte minst att arbetstiderna varierar starkt mellan branscher Genomsnittslön utan tillägg 2010 • 24 000 kronor per månad. Semester och semesterersättning • Inga extra dagar. • 13 procent. Ob-ersättning. Ob som är avtalat i procent eller som divisor av månadslön har dessutom räknats om till pengar med genomsnittslönen 2010 som grund. • 18-06: 24,36 kronor per timme

Jobbar du som väktare bör du givetvis vara med i Transport som är det fackliga förbundet för väktare. OB-tillägg. Tillägg fr o m A (vardag 18-06) B1 (helgdag 06-18) B2 (helgnatt 18-06) C (storhelg) Övriga tillägg Beloppet för ob-tillägget räknas som kontant bruttolön och antalet timmar för obekvämstillägg räknas inte som arbetad tid eftersom ob-tillägget är ett tillägg till den fasta lönen. På beloppet för det utbetalda obekvämstillägget skall arbetsgivaren redovisa och betala arbetsgivaravgift i enlighet med vad som gäller för den specifika personen som erhåller obekvämstillägget En lika erfaren terminalarbetare ligger med den gamla lönen kring 24 800 kronor. (Båda lönerna är inklusive premiekompensation, ett generellt tillägg på lönen som finns i vissa avtal.) I och med det nya avtalet höjs även tilläggen med 6,5 procent under treårsperioden, som ob-tillägg Transport står bakom de två förbunden i deras kamp för löneökningar i nivå med de framförhandlade avtalen. Handels och HRF´s fullt rimliga krav om löneökningar och låglönesatsningar ska vara i nivå med de avtal som redan tecknats. Det är beklämmande att vi ska hamna i det här läget för enstaka förbund

Hur ob-tillägg och övertidstillägg betalas och om det kan betalas i kombination är något som brukar regleras i kollektivavtal och/eller direkt i anställningsavtalet. Det finns ingen generell rätt till att utfå både ob-tillägg och övertidsersättning samtidigt utan att det har avtalats Ob-ersättning brukar användas som ett samlande begrepp för ersättningar som betalas för ordinarie arbete på obekväm arbetstid, det vill säga kvällar, nätter och helger. Regler om ersättning när du arbetar på förskjuten arbetstid (ob-ersättning) finns i Unionens kollektivavtal under rubriken Ersättning för arbete på förskjuten arbetstid Ob-tillägget höjs med 2,38 % till 43,27 kr/timme (storhelgstillägg 97,23 kr/timme). Restidsersättningen höjs till 66,30 kr/timme (kvalificerat 99,38 kr/timme). Dessa höjningar sker också per den 1 april

Kollektivavtal Transport

 1. För arbetstid förlagd mellan kl. 01.00 och 06.00 utgår OB-ersättning vid nattarbete utöver ordinarie OB-ersättning: 20,13 kr (vilket gör att total OB ersättning för nattarbete blir 20,13 + 22,84 = 42,97 kr/h) För arbete inom kategorin Bud/transport tillämpas Transportavtalet. Här tillkommer OB-ersättning per timme med
 2. En arbetsgivare som inte betalar ut OB-ersättning begår ett avtalsbrott. För detta kan arbetsgivaren bli skyldig att betala skadestånd till facket och till den som är medlem i det fack som har skrivit under kollektivavtalet. Du kan som medlem med hjälp av ditt fack kräva att få din OB-ersättning utbetald i efterhand
 3. Om Rickard är medlem i Transport ingår inkomstförsäkring som ersätter inkomster upp till 80 % av delar över taket 25 025 kr i a-kassan. Det ingår också medlemsförsäkringar - hemförsäkring samt barngruppliv
 4. Ob-tillägg knäckfråga i nya taxiavtalen. Efter en första sittning i går fortsätter förhandlingarna om nya avtal för Transports taxiförare, färdtjänstchaufförer och taxitelefonister i dag, fredag. Lön och ob-tillägg är de stora frågorna
 5. OB, ob-tillägg eller ob-ersättning, syftar till den ersättning du får när du jobbar obekväm arbetstid. Definitionen av obekväm arbetstid är jobb på kvällar, nätter och helger. Exakt vad som räknas som kväll, natt och helg definieras i sin tur av ett eventuellt kollektivavtal
 6. Alla löner inom transport, bland annat för Bensinstationsbiträde och Bilbärgare. Komplett lönestatistik för olika län, ålderskategorier, kön och erfarenhet

Så mycket OB-tillägg får du avtal för avtal - Arbete

Information om regler för OB-ersättning. I snabbval Timlön, övertid och OB för Teknikavtalet IF Metall finns fyra Ob-ersättningar. För att anställda ska få rätt ersättning måste du för vissa tider på dygnet använda två Ob-ersättningar för samma tid Kl. 00 - 18 OB-tillägg B, 55,30 kr/timme : Kl. 18 - 22 OB-tillägg A, 108,20 kr/timme . Kl. 22 - natt mot helgdag höjs O24 OB-tillägg A förhöjd, 129,90 kr/timme . Tid från kl. 00.00 till kl. 24.00 på lördag, söndag, helgdag eller dag som både föregås och efterföljs av söndag eller helgdag, varvid jul- och nyårsafton jämställ

OB inom Transport? - www

Obekväm arbetstid - Regler om OB och OB-tillägg

Arbetstidslagen gäller med nedan angivna tillägg och undantag. Mom 1 Ordinarie arbetstid Ordinarie arbetstid är vid heltidsanställning - om inte annat följer av nedan-stående - i genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka. Innehåller schemat söndags- och helgarbete var fjärde söndag/helgdag elle Storhelger kallas de lite speciella helger, där du enligt kollektivavtalet kan ha rätt till ett högre belopp i ersättning för obekväm arbetstid (storhelgstillägg). Dessa dagar räknas som storhelg: Midsommarafton, midsommardag och söndag efter midsommar Julafton, juldag och annandag jul Nyårsafton och nyårsdag Långfredag, påskafton, påskdag och annandag påsk Pingstafton oc Transport Avtalet för bevaknings- säkerhetsföretag 050101-071231 Transport Transportavtalet 050101-080229 A. OB-tillägg (kr per timme) Förbund Avtal Ob-tillägg Form av ersättning Vardagar Vanliga helger Storhelgerx) Byggnads Byggnadsavtalet Fast belopp1). Transport är lite kinkiga vad gällande att dela ut deras avtal utan att man är medlem. Avtal i Stockholm. Timlön: 117,91 kr Övertid: 50% av timlön (=58,95 kr) OB-tillägg 1 (18-06 vardagar): 24,50 kr OB-tillägg 2 (06 på lör - 24 på sön): 48,99 kr Premiekomp (per timme): 4 kr Detta gäller fram till mars 2009

Andraförare på buss får rätt till ob. Bussförare. Kommunal och Bussföretagen har kommit överens om hur andraförare på beställd busstrafik ska avlönas. Avtalet gäller också Transports bussförare Ob-ersättning utbetalas med ett fast belopp per timme. Summan av ob-ersättningen för en kalendermånad sammanräknas var för sig och avrundas uppåt till närmaste halvtimme. Tiden då obekväm arbetstid utförts registreras i Primula (ingen registrering görs vid t ex semester, ledigheter eller annan frånvaro)

Däremot finns det ob-ersättning som gäller enligt följande: Måndag-fredag 18.15-20.00 50%. Måndag-fredag efter 20.00 70%. Lördagar efter 12.00 100%. Söndagar och helgdagar 100%. Om du arbetar i en butik där arbetsgivaren inte. OB är en förkortning för obekväm arbetstid. Du ska ha OB-ersättning som ett tillägg på lönen när du arbetar obekväma arbetstider. Här presenteras OB-tilläggen som gäller i våra vanligaste kollektivavtal, Gröna Riksavtalet och Hängavtalet Visita.Tänk på att det finns fler avtal utöver de här SVAR: Vissa kollektivavtal reglerar en möjlighet att byta ob-ersättning mot ett fast tillägg.Detta betalas då ut oavsett semester eller nattarbete. Om detta är något ni haft, men som nu är borta, framgår inte av frågan. Inte heller vilket kollektivavtal som eventuellt gäller OB-ersättning, lördag, vecka 46, för personliga assistenter. Jämför hur mycket man får i OB-ersättning under varje timme på dygnet i kollektivavtal inom personlig assistans. Välj datum och se din ersättning! OB-ersättning betalas för arbete på obekväm arbetstid, vilket är kvällar, nätter, helger och storhelger Transport Säkerhetsföretag 110101-120331 Transportavtalet 110301-130228 Övriga LO-avtal Bemanningsavtalet 101101-120430 Samhall 100701-120630 Övertidsersättning och OB-tillägg utgår ej samtidigt. Särskild ersättning vid kollektiv produktionsövertid - övertid å skift

Kollektivavtal innehåller regler om exempelvis lön, föräldraledighet, arbetstid och semester. Så här tar du reda på vad som gäller på just din arbetsplats All typ av rörlig ersättning relaterat till förvärvsarbete berättigar semestertillägg. Det kan handla om provision, ob-tillägg, bonus, jourersättning osv. Beräkningen beror på om det finns kollektivavtal på arbetsplatsen och hur stor del av lönen som utgörs av rörlig ersättning

Video: Transportavtalet - Arbete

Lönetabell - Vad tjänar en väktare? - Vaktare

OB, Ob, ob eller Ob' kan syfta på: . OB - arbete på obekväm tid på dygnet, Obekväm arbetstid OB-buss - ett större fordon , varifrån man kan sända radio eller TV; OB - IATA:s kod för Astrakhan Airlines; 16563 Ob - asteroid i Asteroidbältet, se Lista över småplaneter (16501-17000); OB - en fotbollsklubb i Danmark, se Odense BK.

OB-ersättning är ett tillägg som du får utöver din vanliga lön för att du arbetar på obekväm arbetstid. OB-ersättningen finns i fyra klasser från A - D, där A är högsta ersättningsnivån. Datum OB-ersättning per timme Avtalstext Fredag 1/11 Kl. 16 - 24 OB-tillägg B, 53,00 kr/timm OB-tillägg bussförare - försämring 90-talet... Välkommen Gäst. Var snäll och logga in eller Som jag minns det så blev det försämringar redan då vi gick från Statsanställdas till Transport, och då talades det också om att Transport satsade på att få upp grundlönen, det är förvisso positivt,. Ersättningen för arbete på ob-tid kan efter individuell överenskommelse vara som ett fast tillägg per månad eller annan period, eller ha bakats in i lönen vid lönesättning.) Avtalet med KFO • 52,12 kr/timme f rån klockan 18.00 dagen före nationaldagen till klockan 07.00 på torsdagen

Obekvämstillägg eller OB-tillägg vid löneregistrering med

Du har också rätt till OB-tillägg om du arbetar efter klockan 15.00 dagen före röd dag. Blir du beordrad att jobba över en kväll får du inte OB-tillägg, utan övertidsersättning. Övertidsersättningen är högre än OB-tillägget. OB-tillägget per timme är 30 procent av din timlön, mellan klockan 17.00 och 20.00 OB-ersättningarna höjs med 2,2 %, samtidigt som grundförutsättningarna för att få OB är oförändrade. Detta gäller redan från 2016-12-01. De nya OB-ersättningarna ser ut så här: OB-tilläggstid A 101,50 kronor Under tid från kl. 22.00-06.00 natt mot helgdag höjs OB-tillägg A till 121,80 kronor. OB-tilläggstid B 51,90 krono Här hittar du ditt kollektivavtal. I avtalet kan du se vad som gäller för exempelvis lön, semester, sjuklön, föräldralön eller uppsägningstid på din arbetsplats. Du hittar också sammanfattningar och tolkningar av avtalen

Parterna överens - transportavtalet klart Transportarbetare

Det innebär bland annat ett höjt tillägg för obekväm arbetstid på helger inom sjukvården. Det nuvarande ob-tillägget ökar från plus 15 procent till plus 50 procent Vad innebär den nya karensregeln? Vi reder ut karensavdraget som infördes 1 januari 2019 och visar exempel för tex månadslön. Så här räknar du Ob-ersättning ger för ordinarie arbete på obekväm arbetstid, det vill säga kväller, Under semestern har du rätt till din vanliga månadslön och eventuella fasta tillägg från din arbetsgivare. Du får även ett extra lönetillägg (semestertillägg ) OB-ersättning T o m 2016-12-31, vard 19:00-22:00: 20,11 kr/tim. 22:00-06:00 38,45 kr/tim. Fr o m 2017-01-01,vard 19:00-22:00: 20,55 kr/tim, 22:00-06:00 39,30 kr/tim. T o m 2016-12-31, Fre/dag före helgdag,19:00-24:00 Lör/sön el annan helgdag än nedan 00:00-24:00: 50 kr/tim. Fr o m 2017-01-01, 51,10 kr/tim, sam

Fackförbund - Svenska Transportarbetareförbunde

Kl. 19 - 24 OB-tillägg, 48,75 kr/timme . fredag kl. För arbetstid förlagd från kl. 19.00 dag före trettondagen, första maj, Kristi Himmelfärdsdag, och Nationaldagen till kl. 06.00 dagen efter respektive För arbetstid förlagd från .19.00 till måndag kl 06.00. Datum OB-ersättning per timme Avtalstext Fredag 29/5 Kl. 18 - 24 OB. Semestertillägg är ett extra tillägg utöver semesterlön då man tillämpar sammalöneregeln. Det finns två regler att följa vid beräkning av semesterlön - sammalöneregeln eller procentregeln. Semesterersättning är en ersättning som vanligen betalas ut månadsvis vid tillfälliga och tidsbegränsade anställningar OB-ersättning får du för att du arbetar på obekväma arbetstider. Det finns från och med 2015-10-01, 6 olika nivåer på ersättningen; vardag/kväll, vardag/natt, veckoslut, veckoslut/natt, st

Ob-tillägg och övertidsersättning samtidigt - OB

Kollektivavtalets bestämmelser om ob-ersättning gäller alltid när ordinarie arbetstid har förlagts till obekväm tid. Du behöver alltså inte få godkänt i förväg av rektorn att du kommer att ta ut ob-ersättning, om ni från början är överens om utlägget av arbetsuppgifter och arbetstid Nu är förhandlingarna om nya kollektivavtal i gång - senast den 31 oktober ska de första avtalen vara klara. Följ förhandlingarna här

Ob-tillägg vid sjukdom. Publicerat den 22 september, 2014 by Arbetsrättsjouren. Hej! Enligt min arbetsgivare så har jag inte rätt att erhålla 80 % av ob tillägg vid sjukdom, då denna typ av ersättning erhåller man enbart om man arbetar; inte om man skulle ha arbetat men varit sjuk Kl. 00 - 24 OB-tillägg B, 53,00 kr/timme Tid från kl. 00.00 till kl. 24.00 på lördag, söndag, helgdag eller dag som både föregås och efterföljs av söndag eller helgdag. Jul- och nyårsafton jämställs med helgdag. Söndag 7/6 Kl. 00 - 24 OB-tillägg B, 53,00 kr/timme Tid från kl. 00.00 till kl. 24.00 på lördag, söndag, helgdag elle

Arbete på obekväm arbetstid och ob-ersättning Unione

Kollektivavtalet för dig som jobbar i kommun eller region ger dig som anställd förmåner som gäller din lön och arbetsvillkor. Du får ersättning vid beredskap, ob-ersättning, lönesamtal, semester, föräldrapenningtillägg, uppsägningstid, sjuklön och tjänstepension Handelns ob-tillägg är åter under diskussion. Det är sedan länge väl känt att företagen i handeln är kritiska mot ob-tilläggen. Arbetsgivarna vill hitta modeller för att växla ob mot lön. Handels däremot vill se utökat ob på helgaftnar före kl 12, samt på tidiga morgnar. Men vad vet vi egentligen om ob-tilläggen? I förra vecka

Nya löner - Sekos förbun

 1. Så här ser ob-ersättningen ut i några av Kommunals avtal: Kommun- och landstingsanställda (SKL) • 53 kr/timme från fredag 19.00 till valborgsmässoafton 24.00 (Alltså OB-tillägg B) med undantag för natt-OB från 22.00 till 06.00
 2. Ja, ob-ersättning och övertidsersättning räknas in. På vilket sätt beror på beräkningsmetoderna. Kan man avtala att ob-ersättning och övertidsersättning inte ska räknas in vid beräkning av semesterersättning? Enskilda parter kan inte avtala bort de regler jag nu redogjort för (2 § och 2 a § första stycket semesterlagen)
 3. Personlig assistent lön, 2020-11, Kollektivavtal Kommunal - Kommunnära företag i samverkan (KFS) Löneräknare för KFS (Kommunala Företagens Samorganisation) kollektivavtalet med Kommunal kan beräkna din ersättning för OB, jour och beredskap
 4. I sin roll som arbetsgivarorganisation tecknar Sveriges Kommuner och Regioner kollektivavtal med de centrala fackliga organisationerna för nästan 1,2 miljoner medarbetare
 5. OB-tillägg under midsommar Hem › Forum › Allmänna diskussioner › OB-tillägg under midsommar Detta ämne har 7 svar, 1 deltagare, och uppdaterades senast för 16 år, 2 månader sedan av Wallander
 6. OB-tillägg. Tillägg på grundlönen vid arbete under obekväm arbetstid, oftast kvällar och helger. Supplement for inconvenient working hours. Supplement to the basic pay for inconvenient working hours, usually evenings and weekends
 7. Visa allt som är taggat med OB-tillägg Kontakt. Kontakta Lärarförbundet för frågor kring ditt medlemskap, ändringar i medlemsregistret eller allmänna fackliga frågor. Kontakta oss. 0770 - 33 03 03 (vardagar) Press. Journalist? Kontakta vår pressjour. Kontaktuppgifter hittar du i vårt pressrum. Kansliet

När får jag OB-tillägg och hur mycket? Instajobs Help Cente

 1. OB-ersättningens storlek och vid vilka arbetstider det ska utgå styrs då av vad man har avtalat om i kollektivavtalet. Arbetsgivare och arbetstagare som är bundna av kollektivavtal kan ej med giltig verkan träffa överenskommelse som strider mot avtalet (27 § medbestämmandelagen).Är arbetsgivaren inte bunden av kollektivavtal behöver denne alltså inte betala ut OB-ersättning
 2. Kommunal har träffat ett nytt kollektivavtal med Almega för hästskötare hos trav och galopptränare. Avtalet löper på 35 månader under perioden 1 juli 2017 till 31 maj 2020
 3. Helgdagslönen för heltidsarbetande utgörs av arbetstagarens ordinarie lön inklusive tillägg enligt § 8 ersättning för arbete på obekväm tid samt eventuell premielön, under helgdag som annars skulle ha utgjort ordinarie arbetstid. Helgdagslön för deltidsarbetare utgår i proportion till vad som gäller för heltidsarbetande
 4. Så blir ditt ob-tillägg i nyår. Jobb i nyårshelgen kan bli mer lönsamt än julhelgen. Vid tolvslaget ökar ob-tilläggen i några avtal. KA ger dig alla siffror om vilken ob-ersättning som gäller i nyårshelgen. Elin Steen. Christina Swahn. Mats Gustafsson Hedenström. Publicerad

OB-tillägg. Under Företagsinställningarna hittar du alla OB-tillägg enligt kollektivavtalet men du kan också skapa egna OB-tillägg.. OB-ersättning enligt Visita/HRF. OB1 och OB2 är i enlighet med HRF-avtalet och kan inte ändras manuellt. OB-värdena uppdateras automatiskt vid varje avtalsändring Ersättningen för obekväm arbetstid regleras i kollektivavtal eller anställningsavtal och betalas ut som ett tillägg, obekvämhetstillägg eller OB-tillägg, till den normala lönen. Obekväm arbetstid ersätts normalt per timme och ersättningen per timme beror normalt på vilken dag och tid på dygnet som arbetstiden är förlagd till Finns det inget kollektivavtal så måste man själv i en överenskommelse eller i ett anställningsavtal reglera vilken ersättning man ska ha, om man förhandlar bort rätten till ob-tillägg. Sedan kan det också vara bra att i sådana fall även reglera om hur man säger upp en sådan överenskommelse. Vänligen, Claudia Liener Det är en bra slant, framför allt om man betänker att mitt OB-tillägg brukar hamna på runt 1500 kr. Nu är det i och för sig så att många sjukvårdsanställda som arbetar obekväm arbetstid bara behöver jobba 38,75h varje vecka i stället för 40h

Räkna ut tillägg som du kan ha i form av ob-ersättning och jour-ersättning. Exempel ob-ersättning under ett år: Titta på dina 6 senaste lönespecifikationer och plussa allt OB de senaste månaderna och sedan multiplicerar du det med 2. Räkneexempel: 7 500 kr/halvår x 2 = 15 000 ob-ersättning under ett år OB-TILLÄGG, (Kr/timme) Kl 16.30 - 22.30 Kl 22.30 - 06.30 Ordinarie arbetstid, alla dagar 25,63 32,9

Kollektivavtalet omfattar bland annat löner, arbetstider, ersättningar som till exempel OB-tillägg och försäkringar. Det är svårt att som anställd själv hålla koll på om försäkringspremien verkligen betalas. Kollektivavtalet skyddar dig om din arbetsgivare glömmer eller struntar i att betala försäkringar Ob-ersättning ger för ordinarie arbete på obekväm arbetstid, det vill säga kväller, Under semestern har du rätt till din vanliga månadslön och eventuella fasta tillägg från din arbetsgivare. Du får även ett extra lönetillägg (semestertillägg ) Men det innehåller också så mycket mer. Semester­lön. Övertidsersättning och OB-tillägg. Pension. Försäkringar för exempelvis arbetsskada, sjuk­dom, arbets­löshet, föräldra­ledighet eller dödsfall. Kollektivavtalet bestäms i centrala förhandlingar mellan oss i Livs och arbetsgivarens organisation

OB-ersättning - L

 1. OB-tillägg. Tillägg på grundlönen vid arbete under obekväm arbetstid, oftast kvällar och helger. Supplement for inconvenient working hours. Supplement to the basic pay for inconvenient working hours, usually evenings and weekends
 2. Där kan det även finnas bestämmelser för OB-tillägg, det vill säga ersättning för när du jobbar obekväma arbetstider. Obekväm arbetstid kan till exempel vara helger eller sena kvällar. Det är även vanligt att kollektivavtalet reglerar vad som gäller vid jour- och beredskapstid
 3. Är det ok att ta bort OB-tillägg? På företaget jag arbetar på har vi haft OB-tillägg från fredag 18:00 till och med söndag 21:00. Företaget höjer nu timlönen för anställda, och tar bort OB-tillägget helt
 4. När jag var timanställd fick jag ob-tillägget för de dagar jag skulle ha jobbat. Får man det även när man är heltidsanställd? Alltså 80% av ordinarie lön och ob de dagar jag är sjuk. Mohammed Svar: Sjuklönelagen anger att arbetstagaren har rätt att vid sjukdom behålla lön och andra anställningsförmåner (sjuklön)
 5. Räknas inte aftnar, skärtorsdag, eller dagar före röd dag som berättigade till ob efter vissa klockslag? Ellendellen. Svar: Av de kollektivavtal som omfattar detaljhandeln framgår att jul- nyårs- och midsommarafton jämställs med lördag avseende ob-tillägget vilket innebär att ob-tillägget då är 100 procent efter kl 12.00

Har du rätt till ersättning för övertid? Om din arbetsgivare har kollektivavtal , så finns det regler som innebär att du kan få övertidsersättning .Om det inte finns kollektivavtal, behöver du se till att det istället skrivs in motsvarande regler i ditt anställningsavtal. Ersättning för övertidsarbete betalas för tid som du arbetat före och efter ordinarie arbetstid per dag 2020-02-04, Fel rapporterat (tack Lars Sandmark) och åtgärdat i OB från kl 16 för SKL/PACTA. 2019-11-18, Ladda/spara till fil. Återstår fortfarande att göra ny film med anvisningar; 2019-10-03, Ladda/spara fungerar nu för schema oavsätt hur man matat in. Timlön 120/timme om inget annat anges. Återstår att göra ny film med anvisninga Arbetsdomstolen underkände arbetsgivarens argumentation om att det skulle ha funnits ett avtal om lägre lön och ob-ersättning än vad kollektivavtalet säger. Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal, hade stämt en arbetsgivare för att till en personlig assis­tent ha betalat för låg. Hej! Kan någon hjälpa mig att göra ett löneuträkningsprogram i excel? Jag kan inte få till det så att OB tillägg mm kommer med på rätt sätt. Dessutom så måste uträkningen fixa att sluttiden många ggr är efter 24.00. Jag skulle vilja ha med: Starttid - Sluttid = Antal arb,tim En cell som visar A.. OB tillägg är inget som regleras i lagen utan det finns bestämt i gällande kollektivavtal i den branschen man jobbar i. Finns det inget kollektivavtal så ska det regleras i ditt anställningsavtal. Står det inget skrivet där så har man inte rätt till OB tillägg

Så mycket är kollektivavtalet värt

Hur ob-tillägget är utformat beror på vilket jobb du har. Finns det inget kollektivavtal är det precis som med lönen - du måste då själv förhandla om ersättningen för övertid och obekväm arbetstid med din arbetsgivare eller kontakta facket. Här blir du medlem Handels ob-tillägg har de flesta hört talas om - upp till 100 procent på timlönen! En del av förklaringen är historisk. Förr i tiden var de allra flesta affärer stängda på kvällar och helger. När arbetsgivarna ville förlänga öppettiderna krävde facket rejält betalt Bra ob-ersättning i handeln! Visste du att handeln har ett av arbetsmarknadens bästa ob-tillägg? Den ersättning du får när du jobbar på kvällar och helger bestäms av ditt... kollektivavtal. Där framgår det mellan vilka tider ob-ersättning gäller för och hur mycket pengar det ska ge. Hur ob-tillägget är utformat beror. 2017-06-28. Jag undrar hur man räknar ut ob-tillägg. Gäller blanketten uppgifter inkomst och årsarbetstid för en anställd Säg t.ex. att jag tjänar 100kr/timme men när jag har ob på söndagar har jag 100% ob, alltså 200kr/timme. Om jag arbetar 3 timmar så tjänar jag 600kr. Men då är ju 300kr själva ob´t För att se en lista på samtliga lönearter som kan förekomma för tjänstemannaavtalet i Fortnox, se längst ner i artikeln. Beskrivning av..

Ob-tillägg knäckfråga i nya taxiavtalen Transportarbetare

OB-tillägg. OB-tillägg, de lönetillägg som utgår vid arbete på obekväm arbetstid. (10 av 10 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se gratis eller Logga in. Information om artikeln Visa Stäng. Källangivelse OB är en förkortning för obekväm arbetstid. Om du arbetar på en arbetsplats som har kollektivavtal har du rätt till OB-ersättning, även kallat OB-tillägg. Tillägg på lönen Du ska ha OB-ersättning som ett tillägg på lönen när du arbetar obekväma arbetstider. Här kan du läsa mer om OB-tilläggen, som gäller i vår bransch vanligaste kollektivavtal Ob-tillägget är ju en kompensation för att man måste jobba på tider som är slitsamma för hälsan och försvårar ett normalt socialt liv. Själv har Daniel 25000 kronor i grundlön. Om man drar bort ett normalt ob-tillägg skulle han hamna under 20000 i månadslön och alltså lägre än underställd personal, vilket han anser orimligt

Obekväm arbetstid - Allt du behöver veta om OB och OB-tillägg

 1. Arbetstid som fullgörs på tid, som enligt Villkorsavtal 4 kap 7 § (förkortade arbetsdagar) ska vara ledig tid, utgör grund för beräkning av enkelt ob-tillägg. Lärare. 120 kr för varje timme som infaller vardagar kl 18.00 samt lördag och helgdag
 2. Mertid och övertid. Om du omfattas av kollektivavtal och har en deltidsanställning (har deltidsarbete) och arbetar extra timmar utöver det ordinarie arbetstidsmåttet som gäller för din anställning, så kallas det mertid .Om du arbetar mertid utöver ordinarie arbetstid för heltidsanställda på din arbetsplats kallas den tiden för överskjutande mertid (övertid)
 3. Effekten blir ob-tillägg på en något lägre nivå än i dag för frisörer som anställs i framtiden. De som är anställda redan i dag får dock kompensation, bland annat i form av ett personligt lönetillägg som gäller så länge de är kvar hos sin nuvarande arbetsgivare
 4. Sökresultat. Bra ob-ersättning i handeln!Visste du att handeln har ett av arbetsmarknadens bästa ob-tillägg? Den ersättning du får när du jobbar på kvällar och helger bestäms av ditt... kollektivavtal. Där framgår det mellan vilka tider ob-ersättning gäller för och hur mycket pengar det ska ge.Hur ob-tillägget är utformat bero
 5. OB-tillägg inom vården? Lör 28 jul 2007 21:09 Läst 1074 gånger Totalt 10 svar. BrideO­f Rocky Visa endast Lör 28 jul 2007 21:09.
 6. Svensk översättning av 'ob' - tyskt-svenskt lexikon med många fler översättningar från tyska till svenska gratis online

Nu kommer vårdpersonal inom region Kronoberg få mindre pengar i plånboken efter jobb på obekväma arbetstider. Lågavlönade yrkesgrupper, som undersköterskor och skötare, drabbas mest Vad det gäller ob-tillägg så rör det sig inte om mer än någon hundring i månaden. Handelsanställda har en av arbetsmarknadens lägsta löner och är därmed beroende av en skälig ob-tillägg för kvälls- och helgarbete. De handelsanställdas kollektivavtal garanterar ett ob-tillägg på 100 procent vid helgarbete You searched for: ob tillägg (Svenska - Engelska) API-anrop; Mänskliga bidrag. Från professionella översättare, företag, webbsidor och fritt tillgängliga översättningsdatabaser. Lägg till en översättning. Svenska. Engelska. Ob River. Senast uppdaterad:. Hem - Teaterförbundet för scen och film.

 • Timon surikat.
 • Amg e63 wiki.
 • 800 kalorier meny.
 • Insel mainau unterkünfte.
 • Khalid tour 2018.
 • Fröfirmor postorder.
 • Francois damiens interview.
 • Svart och vit inredning.
 • Stress test ram.
 • Gleitwirbel op wie lange krank.
 • Tips för nyblivna pappor.
 • Prednisolon stolpiller biverkningar.
 • Berechnung witwenpension deutschland.
 • Historieätarna säsong 2 avsnitt 6.
 • Termometer till vedugn.
 • Reportage exempel.
 • Spontat virke 34 mm.
 • Mona lisa smile watch online.
 • Luftvärmepump källare.
 • Vill du inte ut och leka chords.
 • Skolmaterial matematik.
 • Förortssvenskan ett problem.
 • Maskiningenjör produktutveckling.
 • Papier liebl drucken.
 • Hur mycket ska en 10 åring äta.
 • Pc builder.
 • Ektromelie.
 • Oljelampa glas.
 • Verbraucherpreisindex berechnen.
 • Arbetsminne korttidsminne skillnad.
 • Payson säkert.
 • New york city state.
 • Sysselsätta kanin.
 • Uk yellow pages.
 • Fågelloppor bett bilder.
 • Deutsche post päckchen.
 • Alternativmedicin psoriasis.
 • Terapeutiska alliansen.
 • Good gym workouts for females.
 • Fifa world cup 2026.
 • Utbildningar umeå universitet.