Home

Agria statistik dödade hundar

Färre hundar skadas under jakt – Men vargattackerna ökarÄlgflugornas Herre: Koppel, varg och statistik

Agria: Fler hundar attackeras av vildsvin Ett par hundra hundar dödades eller skadades av attacker från vildsvin under 2019. Antalet drabbade hundar ökade med 13 procent jämfört med året innan, det visar färsk statistik från Agria Djurförsäkring Ökat antal hundar i olyckor Agria Djurförsäkrings skadestatistik visar att andelen skadade eller dödade hundar i naturen ökade med nära 7 procent. Det är inte risken att bli vådaskjuten och skadade av vilt som är de största farorna Ökning av hundar i vildsvinsattacker tor, feb 20, 2020 09:00 CET. Ett par hundra hundar dödades eller skadades av attacker från vildsvin under 2019. Antalet drabbade hundar ökade med 13 procent jämfört med året innan, det visar färsk statistik från Agria Djurförsäkring Antalet skadade/dödade hundar finns sedan tidigare presenterad på Agrias webbplats, Statistik om skador vid jakt men det kan vara intressant att se om riskerna för olika typer av olycksfall varierar i olika delar av Sverige Vildsvinsskador kan även ingå i gruppen skadad av vilt, skriver Agria i sin artikel. De senaste fem åren har antalet skador av vildsvin ökat med 53 procent medan vargskador minskat med 45 procent. Antalet skadade eller dödade hundar minskade från 719 till 674 mellan åren 2018 och 2019

Agria: Fler hundar skadas av vildsvin Under förra året ökade antalet hundar som skadades eller dödades av vildsvin med 23 procent, det visar skadestatistik från Agria Djurförsäkring. I Agrias bestånd skadades 160 hundar så illa att de fick uppsöka veterinären Statistiken visar också att angreppen sprider sig till flera län när vargrevir etablerar sig på nya marker. Lodjuren stod för 89 angrepp på får med 82 dödade djur. 11 getter och 4 hjortar dödades av lodjur. Ingen av hundarna skadades i samband med jakt på det rovdjur som orsakade skadorna. Miljoner i ersättnin Agria försäkrar cirka 40 procent av hundarna i landet och statistiken bygger enbart på hundar som är försäkrade i bolaget. Det råder ingen som helst tvekan om att den enskilt största olycksfallsorsaken för hundar generellt är trafiken Statistik specifikt om hund. Tio vanligaste orsakerna till veterinärbesök. Hundarnas risk för tidig död och sjukdom. Agria Dog Breed Profiles - visar risker för olika raser. Svenska hundar allt oftare till veterinären. Svenska hundar blir allt äldre. Statistik om hundars hälsa och liv 1995 - 2002. Vad säger statistiken om skador vid jakt

Ny SCB-statistik: Hundarna blir fler och katterna färre Sveriges hundar blir fler, katterna färre och några av våra vanliga sällskapsdjur, som marsvin och burfåglar, finns i allt färre svenska hushåll. Så kan den nya undersökningen från Statistiska centralbyrån om hundar, katter och andra sällskapsdjur i Sverige sammanfattas Statistik från hundregistret över nyregistreringar och ägarbyten per månad. Totalt antal registrerade hundar: 982 000 Totala antalet ägare: 714 000. Totalt antal registrerade hundar: 982 000 Totala antalet ägare: 714 000. Jordbruksverket.se använder kakor (cookies) för att fungera på ett bra sätt

Försäkringsbolaget Agria sammanställer varje år statistik för skadade och dödade hundar i Sverige. Överlägset flest hundar dödas i trafiken och när det gäller vilt så är det vildsvin. Agria Djurförsäkrings skadestatistik visar att andelen skadade eller dödade hundar i naturen ökade med nära 7 procent under 2014. Men med enkla hjälpmedel kan djurägaren öka skyddet för hunden - en skyddsväst med reflexer och flytväst samt en pejl skulle rädda fler hundar och minska skadorna Kraftig minskning av påkörda hundar ons, okt 21, 2020 09:15 CET. Andelen hundar ska skadas eller dödas i trafiken har minskat kraftigt under en längre period. På tjugo år har trafikolyckorna gått ned hela 65 procent på nationell nivå - det visar skadestatistik från Agria Djurförsäkring Agria Breed Profiles är nu uppdaterad för fjärde gången och inkluderar skadestatistik för perioden 2011-2016. Materialet används främst av rasklubbar inom Svenska kennelklubben för att identifiera sjukdomar, skador och dödsorsaker inom rasen för att genom avelsarbetet bidra till fler friskare hundar Lite statistik från försäkringsbolaget Agria angående dödade eller skadade hundar under jakt: Orsaker: Trafik 240, tåg 28, påskjutna av jägare 7, drunkning 22, varg 9, björn 5, lo 3, vildsvin 211, andra vilda djur såsom sparkade o skadade av klövvilt 141, försvunna under jakt 8

Agria: Fler hundar attackeras av vildsvin - Svensk

Taxar är klart överrepresenterade i statistiken över hundar döda i bilolyckor. Varje år dör nästan 1 500 hundar i trafiken. Var tredje tax dör i en bilolycka, eller försvinner 1Credo hundar hundar hundar säger: 3 april, 2013 \k\l. 08:20 Tack, jag har inte varit så aktiv bara tänker på ämnen dagligen, har bara inte kommit mig för att skriva Färre hundar drabbas i naturen tis, aug 23, 2016 09:00 CET. Hundar och framför allt jakthundar levde ett tryggare liv i skog och mark under förra året. Antalet skadade och dödade hundar minskade med totalt 17 procent under 2015, det visar färsk statistik från Agria Djurförsäkring Fler hundar vådasköts till döds 2005 än vad som dog efter vargangrepp. Statistik från Agria, som försäkrar bland annat jakthundar, och från Viltskadecenter, som redovisar rovdjursangrepp.

Ökat antal hundar i olyckor - Agria Djurförsäkrin

Statistik över vilda djur som skadade eller dödade hundar under förra året visar att vildsvinen står för en klar majoritet, medan björn, varg och lo endast orsakar ett fåtal av de skadeanmälda olyckorna till Agria Agrias nya statistik över skadade och dödade hundar visar att det är större risk att en hund råkar ut för vildsvinsskada än vargskada. I vildsvinslänen Skåne och Södermanland dödades eller skadades 3,7 hundar per 10 000 av vildsvin. I varglänen Värmland - Dalarna - Gävleborg dödades eller skadades 3,4 hundar på 10 000 av varg

Ökning av hundar i vildsvinsattacker - Agria Djurförsäkrin

I Sverige finns omkring 800 000 hundar. När jag söker på statistik från socialstyrelsen så kanske man kan säga att det är ungefär 400 personer per år som måste uppsöka sjukhus efter en hundattack. Om vi då utgår ifrån att varje attack är av en unik hund så innebär det att 0,05 % av svenska hundar attackerar människor Färsk statistik från Agria Djurförsäkring visar att 211 hundar dödades eller skadades av enbart vildsvin under 2019. Sammanlagt dödades eller skadades 17 hundar av björn, varg och lo under samma period. När det gäller vildsvin är detta en ökning från 187 året innan Statistik från Agria Hälsa Posted by friskstaffe.se Posted on 20 Nov, Tänk på att antalet döda hundar kan vara ganska få, då det dels är få försäkrade hundar under perioden, och dödligheten är lägre bland staffar (se nedan) Hur många det faktiskt handlar om framgår inte Agria Breed Profiles (ABP) - Rasstatistik • Nya ABP avser 2011-2016 • Engelska och Svenska • Ca 150 hundraser och 18-20 kattraser • Hund släpps i olika block från december 2018. • Distribueras genom SKK, och DogWellNet.com - framåt även direkt från Agria till A medlemmar och bantad version på agria.s

Risken för skador av varg och vildsvin varierar i landet

Statistik om hund Tio vanligaste orsakerna till veterinärbesök Här presenterar vi hundens vanligaste diagnoser. Hundarnas risk för tidig död och sjukdom Vissa raser har en större risk att bli sjuk eller dö tidigt. Här listar vi en del hundraser och hur stor risken är hos raserna Hälsostatistik - Uppdaterat 110123. Statistik från Agria Dog Breed Info, försäkrade Rottweiler 1995‐2006, jämfört mot ALLA raser. Enbart hundar försäkrade hos Agria finns här presenterade, det finns förutom dessa också ett stort antal hundar som försäkras i andra försäkringsbolag 3 Delområden i statistiken Redovisningen av viltskadestatistiken är indelad i tre delområden: 1. Tamdjur 2. Hund 3. Gröda I delområde Tamdjur redovisas bidrag till åtgärder som syftar till att förebygga skador av fredat vilt på tamdjur samt skador på tamdjur och beviljade ersättningar för dessa I likhet med andra som fått sina hundar dödade under jakt var det hundens rörelser på GPS-mottagaren som fick ägaren att misstänka att något inte var som det skulle med hunden. Hundägarens svärson kunde efter en stund konstatera att varg dödat hunden och att endast rester återstod av jämten. 17 oktober

Statistik över hundar som skadas vid jakt Natursida

Hunden är det mest populära husdjuret och det har det varit i många tusen år. Här är en lista med hur många hundar det finns registrerade i Sverige sorterat efter antal. Rolig fakta men svår att hitta. Detta är i skrivande stund det enda stället du kan hitta denna information i storleksordning på hela internet Statistikpublikation. Statistik om dödsorsaker är en rapport som presenterar hur många personer som dött av olika dödsorsaker sedan 1987. Rapporten ingår i Sveriges officiella statistik och publiceras årligen i augusti I statistiken ser vi att det i vargområden är 3,5 gånger högre risk för hunden att skadas av varg än att skottskadas. En annan intressant sak är vildsvinsskadorna. Men här är jag lite frustrerad för min uppfattning är att statistiken hade blivit än mer användbar om man separerat skadade från dödade hundar när det gäller såväl vildsvin som varg

Agria: Fler hundar skadas av vildsvin - Svensk JaktSvensk Jak

 1. Det visar statistik från försäkringsbolaget Agria. Förra året skedde en markant ökning av antalet hundar som fick skador av vildsvin, det säger Cina Seidefors som är pressansvarig på Agria
 2. Stockholm (JJ) Försäkringsbolaget Agria har hund tagit fram ny statistik som visar att vargen innebär en stor risk för hundar i varglän. Agria säger sig vara mån om att debatten förs med hjälp av fakta och har ingen avsikt att på något sätt ta ställning för eller emot i debatten om vargpopulation, skyddsjakt av varg eller löshundsjakt
 3. Den enda tillgängliga statistik kring dödade jakthundar är den försäkringsbolaget Agria tillhandahåller. Om man nu förutsätter att de flesta hundar är försäkrade i detta bolag kan man utläsa att mellan åren 2012-2016 var orsakerna till hundars död i fallande skala följande. 1. Trafikolyckor har dödat flest, 2 555 hundar. 2
 4. Hur många farliga hundar finns det? Någon sådan statistik finns inte. I Sverige finns cirka 780 000 hundar, inräknat både rashundar och blandraser (SCB 2012). Det är väldigt få av dessa hundar som är farliga. Många hundar kan dessvärre bli farliga med fel hantering

Antalet vargdödade hundar ökade under 2019 - Svensk

 1. Ett av de mest förekommande argumenten för att få bedriva vargjakt är att vargen dödar hundar. SR Ekot redovisar statistik från djurförsäkringsbolaget Agria som försäkrar omkring hälften av Sveriges hundar. Den visar att antalet hundar som skadats eller dödats av varg sjönk från 23 stycken år 2009 till 11 år 2010
 2. Tumörer, rörelseproblem och påkörning - det är de främsta orsakerna till att vår bästa vän dör. Men den vanligaste dödsorsaken varierar beroende på vilken ras hunden tillhör. Vissa.
 3. Över 600 jakthundar viltdödas eller skadas svårt varje år och de största farorna är bil- och tågtrafiken visar siffror från djurförsäkringsbolaget Agria. Förra året dödade jägare 5.
 4. (OBS, den specifika hunden på bilden har inget med artikeln att göra) TT BILD. 4 av 4 Jo, det är faktiskt den söta labrador retrievern som leder värstingligan
 5. Svenska jägare vådasköt förra året tolv hundar, enligt statistik från Agria. Husse är alltså farligare för Fido än vad vargen är. Hur förklaringarna låter vet jag inte
 6. Agria presenterar varje år statistik över olika orsaker till olyckor och skador på hundar. Detta oavsett om det är jakthund eller inte. Men en sak är säker. Det är vildsvinen man ska vara extra försiktiga med. År 2014 blev fem hundar skadade eller dödade av varg, två av lo och två av björn. Detta är mycket låga siffror

Unik kartläggning av vargdödade hundarSvensk Jak

Skyddsväst för hund - Här får du 50% i bidrag av Länstyrelsen

Den svenska vildsvinsstammen har vuxit explosionsartat. Men hundar riskerar att få magen uppsprättad om den går för nära ett argt svin. Tillsammans med björn är vildsvin det farligaste jaktbytet för människans bästa vän, och i takt med att jakten blivit populärare har allt fler hundar skadats och dött Under år 2017 hade vi 32 st hundar som drunknade, 342 st som blev skadade eller dödade i trafiken och 293 st som skadades av vilda djur*. Det stora flertalet av dessa hundar hade rymt från sina ägare. Spåras GPS Tracker kan erbjuda sinnesro och förhindra att din hund försvinner. *Enligt statistik från Agria 2017 Här hittar du alla hundraser som finns i Sverige och är registrerade i Svenska Kennelklubben. Läs mer om hundrasernas utseende, karaktärsdrag m.m Ett vådaskott dödade två hundar, skottet som alla pratar om avfyrades av en jägare i Södermanland för några dagar sedan. Olyckan med vådaskottet skedde under en vildsvinsjakt där jägaren istället för att träffa vildsvinet lyckades med konststycket att döda två av jaktlagets hundar med ett enda skott :( Händelsen är inte polisanmäld Ny statistik från Agria Djurförsäkring visar att valet ofta faller på ett traditionellt svenskt namn, eller ett namn inspirerat av någon känd person. Trenden att döpa valpar efter exklusiva varumärken däremot verkar vara över. Här hittar du topplistan med de vanligaste hundnamnen

De har t o m stora problem med vargar som dödar hundar. Jag har tillsammans med Agria räknat på deras statistik och det finns även en artikel i SJ i ämnet, nr. 5 2010. 2009 skadades eller dödades 385 jakthundar i trafiken. 8 vådasköts, 39 drunknade, 42 skadades av vildsvin osv Enligt Agria dödades eller skadades totalt 7508 hundar under perioden 2000-2005. Majoriteten, det vill säga 7252 hundar dödades eller skadades i trafiken. Jägarna själva dödade eller skadade. Symptom hos hund med förhudskatarr. Hunden slickar sig mer än vanligt i det drabbade området Ett gulaktigt, ibland illaluktande, sekret syns i öppningen av förhuden Området ser rött och irriterat ut. Diagnos av hund med förhudskatarr. Flertalet könsmogna hanhundar drabbas någon gång av en mindre inflammation i förhuden Över 200 hundar dödades eller skadades av attacker från vildsvin under förra året. Det är en ökning med 13 procent jämfört med 2018, visar statistik från djurförsäkringsbolaget Agria

Statistik - Agria Djurförsäkrin

Källa: Agria Djurförsäkringar vilka försäkrar ungefär en tredjedel av landets hundar. Skadade eller dödade hundar under 2000-2005 Orsak Antal trafik 7252 vådaskott 135 rovdjur 78 Annat vilt 43 Totalt 7508 Gråsäl jagas i Sverige och Finland men samordning i Östersjön saknas statistik Foto: Jonas Hägglun Fler hundar blir dödade än skadade vid vargangrepp. Antalet vargangripna hundar kommer sannolikt att fortsätta öka under de närmaste åren, under förutsättning att vargarna ökar i antal. Eftersom antalet vargangrepp på hundar främst är korrelerat med antalet jaktdagar med hund, kommer antalet angrepp att variera mycket mellan olika områden och år Statistik från Agria Djurförsäkring visar att det främst verkar vara yngre personer. Att det är många som väljer att skaffa en katt nu under coronapandemin är det nog ingen som missat. Agrias statistik visar att speciellt unga verkar föredra katter framför hundar

Ny SCB-statistik: Hundarna blir fler och katterna färre

Statistik ur hundregistret - Jordbruksverke

Om Agria Breeders Club inom området Hund Område: Hund Om Agria Breeders Club. Parning och dräktighet. Det finns Statistiken bygger på Agrias skadestatistik mellan åren 2011-2016, Agria Breed Profiles. Jack russell terrierns vanligaste (och mindre vanliga) sjukdomar och skador Mellan åren 2014-2018 ökade antalet hundar som drabbats av juvertumör med 20 procent, enligt statistik från Agria Djurförsäkring. Det är en av de vanligaste diagnoserna hos tikar och blir allt vanligare i takt med att våra hundar lever längre

Trafik och vildsvin dödar flest hundar - P4 Värmland

I början av februari arrangeras räv-SM på Gotland, en tävling där hundar bedöms i deras förmåga att jaga räv. Nu rasar djurvänner över hela landet mot att en av tävlingens. Nu lanserar Agria Djurförsäkring appen Agria Vårdguide, för digital veterinärvårdsrådgivning i egen regi. Tanken är att fler hundägare ska upptäcka hur tryggt och enkelt det är att använda digital veterinärvårdsrådgivning vid lindrigare skador och sjukdomar. Appen finns tillgänglig för nedladdning från och med söndagen den 6 september

Kraftig minskning av påkörda hundar - Agria Djurförsäkrin

Skadestatistik vid jakt för hund - Agria Djurförsäkring. Drever dödad av varg i Håbol, Dals-Ed - Vargfakta. Vargexperten: Därför kan vargar och hundar ryka ihop | SVT Varg dödad under älgjakt - attackerade hund - P4 Örebro Två hundar dödade på premiärdagen, Finland - Vargfakta Antalet rapporter och anmälningar om förgiftade hundar har ökat radikalt. Skåne hamnar på topp-fem-listan där risken att utsättas är störst. Ofta sägs det handla om glykol i mat. Statens. Svenska Kennelklubben är hundägarnas riksorganisation och företräder alla hundar, hundägare och hundälskare i Sverige. Med cirka 300 000 medlemmar är vi en av landets största intresseorganisationer. Vi sprider information, utbildar och väcker debatt - och visar på den stora glädjen och nyttan med hund Min hund har malignt lymfom En information om sjukdomen och olika behandlingsalternativ Professor Henrik Rönnberg högre doser, för att döda fler tumörceller. Inom veterinärmedicinen strävar vi mer mot att lindra sjukdomen, istället för att bota patienten Skadade eller dödade hundar enl. statistik från Agria Djurförsäkringar som försäkrar ungefär en tredjedel av landets hundar År Trafik Rovdjur Annat vilt Vådaskott Totalt 2000-2005 7252 78 43 135 7508 Artikeltexten publicerades i Gästriklands Tidning den 5 maj 2006. Title (Microsoft.

Dödsorsaker för jakthundar skiljer sig från andra raser

Om vargangrepp. Vid angrepp på tamboskap och hundar är det viktigt att snabbt kunna fastställa vilket rovdjur som varit förövare. Bestämningen görs vanligtvis av besiktningsmän som förutom sin kunskap och erfarenhet också har listor på kännetecken som kan sökas hos de kvarlämnade kadavren Antal hundar dödade av fredade rovdjur 2003-2010 Posted by Vargfakta on juli 18, 2011 · Leave a Comment Här följer en sammanställning av antalet hundar dödade till följd av angrepp från fredade rovdjur i Sverige under perioden 2003-2010 Statistik på skadeorsak för hundar försäkrade hos Agria, ungefär 40% av svenska hundar. Agria försäkrar 50 procent av Sveriges försäkrade hundar eller cirka 40 procent av alla hundar i Sverige, då det finns ett antal oförsäkrade hundar också. * Antalet dödade/skadade hundar i trafikolyckor är cirka 800 per år, då även inräknat icke jaktrelaterade trafikolyckor Rehabilitering i vattentrask kan vara en del av träningen för hundar som drabbas av knäledsjukdomar. Foto: Viktor Wrange Agria Djurförsäkring donerar 4,2 miljoner kronor till en doktorandtjänst vid Sveriges lantbruksuniversitet. I uppdraget ingår bland annat att bättre kunna diagnosticera och behandla knäledssjukdomarnas epidemiologi hos hund

Om man ser till statistik över de hundar som registrerats hos Jordbruksverket under 2018 så ligger labrador i topp tätt följt av schäfer och golden retriever. Däremot ser topplistan över de mest populära hundraserna lite annorlunda ut på webben. De mest populära hundraserna på webben 2019 är: pomeranian När det börjar bli mörkt ute kan en hund som går bredvid sin ägare vara väldigt svår att upptäcka av en bilförare. Därför är det viktigt att både hunden och ägaren bär reflex eller LED-lampa. Agria Eläinvakuutus ger tips för att förbli synlig med sin hund även på årets mörkare tider

Varg marginellt farligare än jägare för hundarna - Vänd

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar när du registrerar din hund i det centrala hundregistret för ändamålen kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och analys. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt Algförgiftning hos hund. Att simma är ett bra sätt att svalka ner hunden på en varm sommardag och de flesta hundar gillar att simma. Men låt aldrig hunden simma i eller dricka vatten om det finns blågröna alger i den. Hunden kan drabbas av algförgiftning som är livsfarligt Agria djurförsäkring (2017) Allt fler hundar och katter i Sverige. Sidan besökt 2018-03-14. Jordbruksverket (2018) Statistik från hundregistret. Antal hundar per län och kommun. Jordbruksverket (2017) Hästar och anläggningar med häst 2016. JO 24 SM 1701. Statistiska centralbyrån (2013) Hundar, katter och andra sällskapsdjur 2012 Agria stöttar forskning om knäledssjukdomarnas epidemiologi hos hund Posted on 8 mars, 2017 by dognewss Rehabilitering i vattentrask kan vara en del av träningen för hundar som drabbas av knäledsjukdomar Världens farligaste djur. Topplista med de farliga djur som dödar flest människor varje år. Flodhäst, skorpion, krokodil, elefant, manet, tiger, bi, geting.

Agria Breed Profile säger alltså inget om antalet eller andelen drabbade indivier inom en population, d.v.s hur vanlig en sjukdom är. För att få en så rättvisande bild som möjligt av hälsoläget hos den svenska raspopulationen bör statistiken därför läsas i kombination med SRRS hälsoenkäter 1 200 får dödade av hundar 5 december, 2016 0. Gård och Djurhälsa. Jordbruksverket. Statistikrapporten Lantbrukets djur i juni 2020, preliminär statistik 15 oktober, 2020 0. Kunskap. Insamling av material från blåsa eller krusta 9 september, 2020 0. Marknad. För Medlemmar 29 september, 2020 0. Lammkött. Köttskolan lammkött. Kända hundar (alfabetisk ordning) Skeppshunden Bamse (1937-1944); Barry (1800-1814), en Sankt Bernhardshund som arbetade som räddningshund i Schweiz. [1]Belka och Strelka, två hundar som sköts upp i den sovjetiska satelliten Sputnik 5 den 19 augusti 1960.; Boss Bosco Ramos, hund som 1981 valdes till borgmästare i samhället Sunol i Kalifornien, USA Antalet sjuka och döda i covid-19 stiger i både Sverige och världen. Den svenska sjukvården är förbered för en ökning av antalet svårt sjuka, men varnar samtidigt för att läget kan bli pressat. Här kan du se statistik över hur snabbt sjukdomen sprider sig i Sverige och världen.

 • Förnyelsebara energiresurser.
 • Ebon timell.
 • Spektrum kemi facit.
 • Afeni shakur wiki.
 • Varmvattenberedare golvmodell.
 • Zlatan 1000 sedel.
 • Indiana facts.
 • Förkläde skinn hemtex.
 • Viggo wollter lisa wollter.
 • Yamaha xj6 höchstgeschwindigkeit.
 • Apple news.
 • Lunchbuffe malmö.
 • Sagån karta.
 • Scandic östersund lunch.
 • Ibis hotell frankrike.
 • Silverstämplar finland.
 • Expanderspik biltema.
 • Myxödem diagnos.
 • Heliotrop höjd.
 • Flak 28.
 • Varmvattenberedare golvmodell.
 • Ekonomifakta kommun.
 • How to see how many followers on spotify.
 • Tvätta bilen med yes.
 • Zsc lions spielplan.
 • Shoppa på gran canaria.
 • Bahai skrifter.
 • Amnesty international regional offices.
 • La sonora santanera la fiesta continua descargar.
 • Prima vuxenpsykiatri liljeholmen.
 • Destination järvsö.
 • Spontacts dortmund.
 • Reuss.
 • Designa egna smycken på nätet.
 • Datorforum.
 • Flakka svenska.
 • Gravid v 17 mage.
 • Nitro team exposure.
 • Anime face maker.
 • Single regensburg.
 • Murals wallpaper.